FROZEN BIRD

Twórczość grupy, można określić jako współczesną, popową, kameralistykę z elementami muzyki elektronicznej. Starannie przygotowane koncerty mają charakter minimalistycznego widowiska i współczesnego muzycznego spektaklu. Ten eklektyczny materiał muzyczny składa się z utworów instrumentalnych i piosenek śpiewanych w językach: angielskim, polskim i francuskim. Debiutancki album pt. Frozen Bird "Terry’s Tale" ukazał się 27 lutego nakładem wytwórni płytowej Karrot Kommando. Premiera miała miejsce w Teatrze Rozmaitości w Warszawie. Gościnnie (podczas koncertów specjalnych) z zespołem występuje Hana Umeda, Mistrzyni Tańca Japońskiego Nihon Buyo.

Dotychczas zespół Frozen Bird można było usłyszeć między innymi na: Open’er Festival (Gdynia), Noc Muzeów (Warszawa), Rewizje (Warszawa), Warsaw Music Week (Warszawa), Wujek (Fabryka Trzciny w Warszawie), Festiwalu Filmowym Hommage a Kieślowski (Sokołowsko), (Warszawa), Festival Plateaux (Warszawa) oraz w Białej Synagodze (Ośrodek Pogranicze "Sztuk, kultur, narodów" w Sejnach). Wystąpi też wkrótce w szczecińskiej Filharmonii. Koncerty zespołu mają charakter różnorodny w zależności od przestrzeni, w jakiej się odbywają. Jeśli jest to duża scena festiwalowa albo klub wtedy koncerty są dynamiczne, z większą dawką elektroniki. Natomiast w małych przestrzeniach oraz w teatrach czy kinach, występy mają charakter bardziej kameralny.

http://www.youtube.com/watch?v=AHysaktBqDs&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=IulGSRdUyNE
http://www.youtube.com/watch?v=SBCh3qwm87g&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=AQdLvY57ESU&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=K-orO86cASA
http://www.youtube.com/watch?v=kGa2zrjMF98&feature=relmfu

LULA

Rocznik 1990. Wokalistka w zespole "FROZEN BIRD". Współpracowała dotychczas z: Miya Masaoka, Julia Kubica, Sean Palmer, Radek Duda, Piotr Janiec, Hubert Zemler, Radek Polakowski, Jacek Mazurkiewicz, Marcin Lenarczyk, Maciej Cies´lak, Michał Libera, Ola Bilin´ska, Szymon Tarkowski.

 

RADEK DUDA

Rocznik 1979. Muzyk i kompozytor wywodza?cy sie? z warszawskiej sceny undergroundowej. Członek "Stowarzyszenia Kulturalnego Lado". Lider i kompozytor zespołu "Frozen Bird" oraz współtwórca takich projektów jak "Normal Bias" (z Patrykiem Zakrockim) oraz "3D" (z Joanna? Duda? i Tomaszem Duda? – pod koniec roku ukaz˙e sie? płyta formacji, nakładem wytwórni płytowej "Lado ABC"). Prowadzi takz˙e działalnos´c´ solowa?: koncerty fortepianowe, elektroniczne live acty, muzyka konkretna, instalacje dz´wie?kowe, współczesna muzyka kameralna i elektronowa. Uz˙ywa róz˙norodnego instrumentarium: fortepian i inne instrumenty klawiszowe, mbira, efekty elektroniczne, harmonijka ustna, melodyka, gitara elektryczna, kieliszki, głos. Realizuje muzyke? do przedstawien´ teatralnych i róz˙nego rodzaju wydarzen´ kulturalnych. Współpracuje z naste?puja?cymi muzykami i artystami:

Hiroko Komiya, Tobias Delius, Patryk Zakrocki, Paweł Szamburski, Piotr Bukowski, Marcin Masecki, Daniel Pigon´ski, Tomasz Duda, Olga Mysłowska, Hubert Zemler, Joanna Duda, Jacek Mazurkiewicz, Piotr Zabrodzki, m.Bunio.s, Hubert Połoniewicz, Radek Polakowski, Piotr Janiec, Mirt, Kuba Kossak, Marcin Gokieli, Norbert Kubacz, Michał Libera, Atsushi Takenushi, Mikołaj Długosz, Marcin Wierzchowski, Paweł Kozłowski, Renata Piotrowska, Michał Sieczkowski, Martyna Czerwin´ska. Współpracuje takz˙e z "Gabinetem Masaz˙u Ucha Wewne?trznego".

Wyste?pował i współpracował m.in: "Balhaust Ost" (Berlin), "Open’er Festival", "Off Festiwal", "S´wie?to Kina Niemego", "Festiwal Rewizje", "Muzeum Powstania Warszawskiego", "Fabryka Trzciny", "Teatr Rozmaitos´ci", "Centrum Sztuki Współczesnej" (Warszawa), "Zache?ta", "Noc Muzeów", "Galeria Raster", "Centru Nauki Kopernik", TVP Kultura, "Ad Libitum", "Instytut Teatralny", "Warsaw Music Week", "Fashion Week" (Łódz´), Instytuty Polskie w Berlinie, Kijowie, Brukseli….

 

 

HUBERT ZEMLER

perkusista urodzony w 1980 roku w Warszawie. Aktywny uczestnik warszawskiej sceny muzyki niezalez˙nej. Ceniony sideman.Nauke? rozpocza?ł w 1987 roku w Pan´stwowej Szkole Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. Pierwszym jego instrumentem był fortepian, lecz po trzech latach nauki zmienił przedmiot główny na perkusje?. Pocza?tkowo zgłe?biał tajniki muzyki klasycznej, by pod koniec lat dziewie?c´dziesia?tych zainteresowac´ sie? jazzem.

W roku 1999 rozpocza?ł studia w klasie perkusji w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W tym okresie jego zainteresowania muzyczne zacze?ły balansowac´ na granicy jazzu, muzyki współczesnej i improwizacji. Z tego okresu pochodza? nagrania zespołu TRIA, gdzie wraz z saksofonista? Bronisławem Szałan´skim i perkusista? Romanem S´lefarskim nawia?zywali do amerykan´skiej awangardy jazzowej lat szes´c´dziesia?tych. W latach 2002-2003 wraz ze swoim bratem, gitarzysta? Konradem Zemlerem, saksofonista? Radosławem Nowickim i kontrabasista? Wojciechem Pulcynem odbył trase? koncertowa? po krajach Bliskiego Wschodu (Syria, Jordania, Egipt, Liban) promuja?ca? muzyke? Krzysztofa Komedy.

Przez naste?pne lata współpracował z muzykami pochodza?cymi z bardzo wielu, czasem odległych, muzycznych s´wiatów. Od orkiestr symfonicznych (Sinfonia Varsovia, Opera Narodowa) przez jazz (Zbigniew Namysłowski, Wojciech Staroniewicz), world music (Rei Ceballo & Calle Sol, Ritmodelia), rock i blues (Incarnations, Neurasja), ambitny pop w zespole Natu, po muzyke? współczesna? (Tadeusz Wielecki, Zdzisław Piernik, Arturas Bumsteinas) i improwizowana? (Horny Trees, Kapacitron).

Zdobycie bra?zowego medalu na mie?dzynarodowych igrzyskach delfickich w Korei Południowej w 2009 roku, natchne?ło go do grania solowych koncertów improwizowanych na perkusji. Koncert Huberta Zemlera z warszawskiego klubu „Chłodna 25” został zarejestrowany i w grudniu 2011 roku wydany nakładem oficyny wydawniczej Lado ABC jako album „Moped".

 

PIOTR JANIEC

Tubista. Współpracuje z Os´rodkiem Pogranicze "Sztuk, Kultur, Narodów", gdzie rozpocza?ł nauke? gry na tubie. Zwia?zany z muzyka? klezmerska? gra i koncertuje zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju. Członek Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejnen´skiego. Uczestniczył w warsztatach prowadzonych przez Paul’a Brody’ego, Frank’a London’a, Steve’a Swell’a, David’a Krakauera, Mikołaja Trzaske? w projekcie "Tratwa muzykantów pomie?dzy Nowym Jorkiem a Sejnami". Od 2008 zwia?zany z warszawska? scena? muzyczna?. Obecnie koncertuje wraz z Trifonidis Orchestra, Trifonidis Free Orchestra, Frozen Bird, Muzyka Miejsca, Orkiestra Klezmerska Teatru Sejnen´skiego. Współpracuje z muzykami takimi jak: Maciej Bielawski, Paweł Szamburski, Patryk Zakrocki, Raphael Rogin´ski, Michał Górczyn´ski, Jerzy Mazzoll, Piotr Zabrodzki, Tomasz Duda, Paweł Szpura, Radek Duda, Wojtek Traczyk, Ray Dickaty, Kamil Szuszkiewicz i inni.

 


RADEK POLAKOWSKI

Urodzony w 1979 r. w Sejnach. Multiinstrumentalista, kompozytor, aktor i aranz˙er. W roku 1995 rozpocza?ł współprace? z Teatrem Sejnen´skim,

działaja?cym przy "Os´rodku Pogranicze-Sztuk,kultur, narodów" w Sejnach. Tam zacza?ł swoja? edukacje? muzyczna? w pracowni Wojciecha Szroedera, zapoznaja?c sie? z muzyka? tradycyjna? Z˙ydów s´rodkowoeuropejskich, bałkan´ska?, cygan´ska?, ukrain´ska? i białoruska?. W latach 1995-2000 uczestniczył jako aktor w dwóch projektach teatralnych: "Dybuk- na pograniczu dwóch s´wiatów" Szymona An-skiego i "Wijuny" Teresy Lubkiewicz Urbanowicz. Jednoczes´nie rozwijał sie? muzycznie w Kapeli Klezmerskiej Teatru Sejnen´skiego – na pocza?tku jako wiolonczelista, potem jako skrzypek, cymbalista i akordeonista. W roku 1998 przeprowadził sie? do Warszawy i wsta?pił do Katedry Filologii Białoruskiej UW, gdzie zaprzyjaz´nił sie? z Pawłem Sołtysem-studentem rusycystyki, znanym póz´niej jako Pablopavo. W latach 1998-2003 współtworzył bałkan´sko-folkowy projekt Dz˙ezva wyste?puja?c na kilkunastu festiwalach i przegla?dach muzyki folkowej. W roku 2006 załoz˙ył etno freejazzowy zespół Gaamera. Rok 2008 to pocza?tek owocnej współpracy z Pablopavo, praca nad 3 płytami:"Telehon"(2009), "10 Piosenek"(2011), "Głodne kawałki"(2011) i liczne koncerty. W 2009 roku powstaja? z jego udziałem 2 projekty: Frozen Bird i klezmerski Sztetl Quartet. Od 2010 wspomaga, jako akordeonista i wokalista legende? polskiej sceny folkowej zespół Balkan Sevdah. Pocza?tek roku 2012 to długo oczekiwany debiut wydawniczy zespołu Frozen Bird – płyta "Terry’s Tale".

BILETY W CENIE: 20/25PLN

 


KONCERT W RAMACH FESTIWALU FREE.K

Freeyo to zespół muzyki improwizowanej pochodzący z Trójmiasta. Powołany do życia przez Wojtka Mazolewskiego (lidera i twórcę Pink Freud), Irka Wojtczaka (saksofonistę Tymański Yass Ensemble, Wojtek Mazolewski Quintet, Outlook) oraz Michała Gosa (perkusistę zespołów Rogulus X Szwelas und Gos, Śladami Gagarina, Maszyna do Mięsa). Muzycy współpracowali z takimi artystami, jak John Zorn, Tim Bernie, Dave Douglas, Pat Mastelotto, Trey Gunn. Trio to formuła wymagająca od muzyków największego zaangażowania. Pełne pasji i energii koncerty to znak rozpoznawczy zespołu. Mając w pamięci dokonania The Ornette Coleman Trio, Jimi Hendrix Experience, Cream, Anthony Braxton - Seven Compositions (Trio), Thomas Chapin Trio czy The Thing, muzycy szukają harmonii wspólnego języka muzycznego. Od dłuższego czasu ich nieformalne i przypadkowe spotkania powodowały bardzo energetyczne erupcje muzyczne, którymi cieszyli swoich odbiorców. Pomimo, że każdy z członków Freeyo to bardzo aktywny solista, zachęceni wsparciem i entuzjazmem publiczności postanowili podążać wspólnie nową ścieżką. Zgodnie z maksymą „przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda” po jednym z zarejestrowanych radiowych koncertów uznali, że mogą się podzielić tym materiałem muzycznym z publicznością, przygotowując dla niej koncertowy album zatytułowany „Freeyo”. Zawartość tego albumu to muzyka otwarta na nowe i stare horyzonty, gdzie muzycy czerpią pełnymi garściami z polskiego folkloru, muzyki jidysz, zanurzając to wszystko głęboko w wodach najlepszych tradycji free jazzu oraz współczesnej formie improv, co daje bardzo energetyczną żywiołową strukturę muzyczną. Artyści o projekcie mówią tak: „Staramy się wykluczyć wszelką symetrię wprowadzając dynamiczną równowagę, która posiada właściwości destrukcyjno-konstrukcyjne – niszczy poszczególne formy, by wytworzyć rytm wzajemnych czystych relacji”. To trzeba zobaczyć przede wszystkim na żywo. Na koncercie możemy wziąć w tym aktywny udział, doświadczyć bezpośrednio aktu tworzenia. Muzycy, czerpiąc inspirację z życia codziennego i danej chwili, bezpośrednio przenoszą doświadczenia i emocje w uniwersalny świat dźwięków. Możemy się spodziewać zaskakujących efektów dźwiękowych, ponieważ ich domena to inwencja i spontaniczność. Wojtczak, Mazolewski i Gos w specyficzny dla siebie sposób tworzą współczesną formę zespołu muzyki improwizowanej.

www.myspace.com/freeyo