Pokaz pracy warsztatowej Marcin Kęszycki

PREZENTACJA EFEKTÓW PRACY WARSZTATOWEJ MARCINA KĘSZYCKIEGO Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE
W WIEKU OD 18 DO 45 LAT

PROWADZENIE:
MARCIN KĘSZYCKI (TEATR ÓSMEGO DNIA) I KONRAD P. SZYMAŃSKI (DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY)

Proponowany warsztat teatralny nie jest skoncentrowany wyłącznie na technikach aktorskich, ale chce połączyć działania teatralne z ekspresją indywidualnych emocji i przeżyć uczestników. Będzie to podstawa do wspólnej pracy artystycznej i twórczej zabawy, a przede wszystkim opowieści o relacjach międzyludzkich i przyjaźniach, które stanowią jedną z najgłębszych potrzeb ludzkich. Wieloletnie doświadczenia teatralne Marcina Kęszyckiego wywodzą się z tradycji teatru opierającego się na ekspresji ciała, na metodzie rozpoznawania własnych ograniczeń i możliwości, na próbie ich przekraczania i poszerzania oraz umiejętności budowania świadomego znaku teatralnego w działaniu partnerskim i zespołowym.

Warsztaty prowadzone przez Marcina Kęszyckiego i Konrada P. Szymańskiego będą przykładem łączenia potencjałów i kompetencji. Współpraca artysty z pedagogiem specjalnym ułatwi stworzenie programu warsztatów adresowanych do osób niepełnosprawnych intelektualnie, z uwzględnieniem ich możliwości i ograniczeń fizycznych, emocjonalnych i intelektualnych. Aktor i pedagog będą pracować wspólnie nad każdym etapem warsztatów.

Warsztaty zakończą się publiczną prezentacją efektów pracy.

Marcin Kęszycki – aktor Teatru Ósmego Dnia, współautor wszystkich jego przedstawień od 1973 roku. Współtwórca m.in. przedstawienia „Der Frieden” zrealizowanego w Berlinie z Teatrem Ramba Zamba tworzonym przez Giselę Hoehne i osoby z zespołem Downa. W ramach projektu „Granice. Sztuka przekraczania” prowadził warsztaty (wraz z Adamem Borowskim) z podopiecznymi Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego nr 1 w Poznaniu.

Konrad P. Szymański – pedagog specjalny, kierownik Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego nr 1 w Poznaniu. W DOA od 1 września 1980 roku. Współorganizator placówki. Autor programu organizacji procesu rewalidacyjnego DOA.

W RAMACH PROJEKTU „PERFORMANSE WSPÓLNE” AGATY PODEMSKIEJ I PAULINY SKORUPSKIEJ

ORGANIZATOR: MAŁY DOM KULTURY

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO


KONCERT W RAMACH FESTIWALU FREE.K

Freeyo to zespół muzyki improwizowanej pochodzący z Trójmiasta. Powołany do życia przez Wojtka Mazolewskiego (lidera i twórcę Pink Freud), Irka Wojtczaka (saksofonistę Tymański Yass Ensemble, Wojtek Mazolewski Quintet, Outlook) oraz Michała Gosa (perkusistę zespołów Rogulus X Szwelas und Gos, Śladami Gagarina, Maszyna do Mięsa). Muzycy współpracowali z takimi artystami, jak John Zorn, Tim Bernie, Dave Douglas, Pat Mastelotto, Trey Gunn. Trio to formuła wymagająca od muzyków największego zaangażowania. Pełne pasji i energii koncerty to znak rozpoznawczy zespołu. Mając w pamięci dokonania The Ornette Coleman Trio, Jimi Hendrix Experience, Cream, Anthony Braxton - Seven Compositions (Trio), Thomas Chapin Trio czy The Thing, muzycy szukają harmonii wspólnego języka muzycznego. Od dłuższego czasu ich nieformalne i przypadkowe spotkania powodowały bardzo energetyczne erupcje muzyczne, którymi cieszyli swoich odbiorców. Pomimo, że każdy z członków Freeyo to bardzo aktywny solista, zachęceni wsparciem i entuzjazmem publiczności postanowili podążać wspólnie nową ścieżką. Zgodnie z maksymą „przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda” po jednym z zarejestrowanych radiowych koncertów uznali, że mogą się podzielić tym materiałem muzycznym z publicznością, przygotowując dla niej koncertowy album zatytułowany „Freeyo”. Zawartość tego albumu to muzyka otwarta na nowe i stare horyzonty, gdzie muzycy czerpią pełnymi garściami z polskiego folkloru, muzyki jidysz, zanurzając to wszystko głęboko w wodach najlepszych tradycji free jazzu oraz współczesnej formie improv, co daje bardzo energetyczną żywiołową strukturę muzyczną. Artyści o projekcie mówią tak: „Staramy się wykluczyć wszelką symetrię wprowadzając dynamiczną równowagę, która posiada właściwości destrukcyjno-konstrukcyjne – niszczy poszczególne formy, by wytworzyć rytm wzajemnych czystych relacji”. To trzeba zobaczyć przede wszystkim na żywo. Na koncercie możemy wziąć w tym aktywny udział, doświadczyć bezpośrednio aktu tworzenia. Muzycy, czerpiąc inspirację z życia codziennego i danej chwili, bezpośrednio przenoszą doświadczenia i emocje w uniwersalny świat dźwięków. Możemy się spodziewać zaskakujących efektów dźwiękowych, ponieważ ich domena to inwencja i spontaniczność. Wojtczak, Mazolewski i Gos w specyficzny dla siebie sposób tworzą współczesną formę zespołu muzyki improwizowanej.

www.myspace.com/freeyo